Till startsida
Webbkarta

Studera utomlands VT 2015: Restplatser

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2014

RESTPLATSER GRUNDUTBILDNINGSNIVÅ:

För dig som läser utbildningar eller kurser på Institutionen för globala studier och kommer att ha tagit minst 60 hp till december 2014: Nu kan du söka online för utbytesstudier utomlands i vårt universitets-gemensamma system MoveOn. Närmare instruktioner finns på fakultetens hemsida.

Du ansöker online via MoveOn, men måste också lämna en fullständig pappersansökan till Studentexpeditionen, senast den 1 oktober kl 15.00.

Proceduren:
1. Kontakta studievägledaren Thord Jansson för att komma överens om hur dina studier utomlands ska placeras i din utbildning.
2. Fyll i din online ansökan i systemet MoveOn före den 1 oktober. Obs! Bara en ansökan per person. Du kan söka upp till 4 studieplatser utomlands per ansökan.
3. Lämna in din pappersansökan till Studentexpeditionen senast den 2 oktober kl 15.

Lediga restplatser grundutbildning V15:

Partneruniversitet: Université de Toulouse II- Le Mirail, Frankrike


Platser: 1


Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier; Global historia och Internationella relationer


Undervisningsspråk: Franska; Spanska
Finansiering: Erasmus stipendium

Partneruniversitet: Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spanien

Platser: 2


Relevanta ämnen på plats: Humanekologi; Socialantropologi


Undervisningsspråk: Spanska


Finansiering: Erasmus stipendium

Partneruniversitet: Universidad Nacional de Tucuman, UNT Argentina
Platser: 1


Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier, Socialantropologi
Undervisningsspråk: Spanska
Finansiering: Egen finansiering

Partneruniversitet: Universidad de Colima, México
Platser: 1


Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier, Internationella relationer
Undervisningsspråk: Spanska
Finansiering: Egen finansiering

ADVANCED LEVEL (MASTER STUDENTS IN GLOBAL STUDIES):

Application period for 5 seats for fieldwork and/or writing of master thesis (30 ETCS) in the field of Global Studies at the Indian Institute of Technology Delhi (IITD), New Delhi, India, Spring Term 2015: until (inclusive) October 1, 2014.

Requirements: Good language skills in English. Applicants must be registered in the second year of the Master Program of Global Studies or be advanced students at similar Master programs (only for GU or Chalmers).

Online application through MoveOn.


 

Studera utomlands HT 2015-VT 2016

Institutionen för globala studier kommer att utlysa ett antal studieplatser för HT-15/VT-16. Nästa deadline för elektronisk ansökan: 1 februari 2015.

Du ansöker elektroniskt via MoveON. Du måste också lämna in din ansökan i ett pappersexemplar till institutionen (se nedan).

Pappersansökan skall lämnas till den institution du studerar vid för tillfället. Du som läser program eller kurser på Institutionen för globala studier och kommer att ha tagit minst 60 hp till augusti 2015, skall lämna in din pappersansökan (utan bilagor) till studentexpeditionen (eller i brevlådan bredvid expeditionens dörr). Papperansökan ska vara institutionen tillhanda senast kl 15.00, den 31 januari 2015.

Vad kan du söka och hur söker du?

Innan du börjar med din elektroniska ansökan, behöver du läsa instruktionerna för alla avtal. Olika krav gäller för universitets-övergripande avtal och för fakultetens och institutionens egna avtal. Ett tips är att skriva ut denna information innan du påbörjar själva ansökan.

För Göteborgs universitets gemensamma utbytesplatser (universitetsövergripande avtal), klicka HÄR.

För Samhällsvetenskapliga fakultetens gemensamma utbytesplatserna, klicka HÄR.

För Institutionen för globala studiers egna avtal, gäller det följande elektroniska bilagor till ansökan:

  • Foto: Obligatoriskt.
  • Motivationsbrev: Obligatoriskt när du söker GU- eller Samfaks avtal. Ej obligatoriskt om du bara söker institutionens egna avtal. Det rekommenderas dock om du vill styrka din ansökan genom att bifoga ett motivationsbrev på det utländska universitetets undervisningsspråk.
  • Akademiska meriter: Gymnasiebetyg med engelskanivå och Ladokutdrag i ett och samma dokument.
  • Kopia av pass: Ej obligatoriskt.
  • English Language: Obligatoriskt när du söker GU- eller Samfaks avtal. Ej obligatoriskt om du bara söker institutionens egna avtal. Vi rekommenderar dock att du bifogar språkcertifikat som kan styrka din ansökan till ett visst land.
  • Kopia av sjukförsäkringsbevis: Bara obligatoriskt för sökande från Sahlgrenska Akademin.

Institutionens egna studieplatser för läsåret HT15-VT16:

Med Erasmus-stipendier:

Partneruniversitet: Dublin City University, Irland


Platser: 2


Nivå: Grundnivå


Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer


Undervisningsspråk: Engelska


Valbara terminer: HT14-VT15

Partneruniversitet: Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spanien


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Humanekologi, Socialantropologi


Undervisningsspråk: Spanska


Valbara terminer: HT14-VT15
 Partneruniversitet: Université de Toulouse II- Le Mirail, Frankrike


Platser: 2


Nivå: Grundnivå och Avancerad nivå


Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier, Global historia och Internationella relationer


Undervisningsspråk: Franska, Spanska


Valbara terminer: HT14-VT15

Partneruniversitet: USAL Universidad de Salamanca, Spanien


Platser: 2


Nivå: Grundnivå och Avancerad nivå

Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier; Global historia och geografi


Undervisningsspråk: Spanska


Valbara terminer: HT14-VT15

Partneruniversitet: UNIPA Università degli Studi di Palermo, Italien


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer, Socialantropologi


Undervisningsspråk: Italienska


Valbara terminer: HT14-VT15Partneruniversitet: Università di Salento, Lecce, Italien


Platser: 2


Nivå: Grundnivå och Avancerad Nivå

Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer, Humanekologi (endast grundnivå), Kulturarv (endast grundnivå)


Undervisningsspråk: Italienska


Valbara terminer: HT14-VT15

Med Linnaeus-Palme stipendier:

Partneruniversitet: UMSA Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia


Platser: 2


Nivå: Grundnivå och Avancerad nivå


Relevanta ämnen på plats: Latinamerikastudier, Socialantropologi, Globala utvecklingsstudier


Undervisningsspråk: Spanska


Valbara terminer: VT15 (Obs! Enbart)Notera att Samhällsvetenskapliga fakulteten annonserar ytterligare 2 utbytesplatser i UMSA, Bolivia, dock utan stipendium (se nedan).

Sökbara platser utan stipendier:

Partneruniversitet: UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Socialantropologi, Latinamerikastudier

Undervisningsspråk: Spanska
Valbara terminer: HT14-VT15

Partneruniversitet: Universidad de Colima, Mexico


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Internationella relationer, Humanekologi, Latinamerikastudier

Undervisningsspråk: Spanska
Valbara terminer: HT14-VT15

Partneruniversitet: UNT, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina


Platser: 2


Nivå: Grundnivå
Relevanta ämnen på plats: Socialantropologi, Latinamerikastudier

Undervisningsspråk: Spanska


Valbara terminer: HT14-VT15

Till sidans topp