Till startsida

Studievägledning

Vad är studievägledning?

Utifrån studentens behov hjälper studievägledningen studenten att bli medveten om sina intressen, väga in sina tidigare studier och eventuell arbetslivserfarenhet för att självständig kunna göra framtida studie- och karriärval. Studievägledningen hjälper även studenten att bättre utnyttja sin förmåga till att självständigt söka, samla in och värdera information i studie- och karriärvalsfrågor så att studenten kan fatta välavvägda beslut gällande sina möjligheter vad gäller t ex fortsatta studier, olika yrken liksom på arbetsmarknaden generellt.

Studievägledning vid Institutionen för globala studier är uppdelad mellan studenter som läser på grundnivå och studenter som läser på avancerad nivå (masterprogram och kurser).

Studievägledning grundnivå:

Studievägledare: Thord Janson. Mejl. Tel: 031-786 13 99.
Telefontid: Tisdagar: 14.00-16.00, torsdagar: 10.00-12.00
Besökstid: Alla dagar efter överenskommelse.
Obs! Besök måste förbokas per mejl.

Studievägledning avancerad nivå:

Studievägledare: Thord Janson. Mejl. Tel: 031-786 13 99.
Telefontid: Tisdagar: 14.00-16.00, torsdagar: 10.00-12.00
Besökstid: Alla dagar efter överenskommelse.
Obs! Besök måste förbokas per mejl.

Utbildningsledare:

För information om innehåll i specifika kurser på grundnivå och i specifika program på avancerad nivå kontakta respektive utbildningsledare.

Studierektor vid Inst för globala studier

Studierektorsposten är för närvarande vakant men kommer att bli tillsatt inom kort.
 

 

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta