Till startsida
Webbkarta

Studievägledning

Utifrån studentens behov hjälper studievägledningen studenten att bli medveten om sina intressen, väga in sina tidigare studier och eventuell arbetslivserfarenhet för att självständig kunna göra framtida studie- och karriärval. Studievägledningen hjälper även studenten att bättre utnyttja sin förmåga till att självständigt söka, samla in och värdera information i studie- och karriärvalsfrågor så att studenten kan fatta välavvägda beslut gällande sina möjligheter vad gäller t ex fortsatta studier, olika yrken liksom på arbetsmarknaden generellt.

Studievägledaren hanterar också ansökningar om studieuppehåll och tillgodoräknanden. Om du vill ansöka om något av detta bokar du först en tid för att diskutera din ansöka. Mötet är viktigt för att din ansökan ska bli korrekt och för att du ska kunna undvika att få avslag på din ansökan. Därefter fyller du i den aktuella blanketten nedan.

 

Studievägledning vid Institutionen för globala studier är uppdelad mellan studenter som läser på grundnivå och studenter som läser på avancerad nivå (masterprogram och kurser).

Studievägledning grundnivå:

Studievägledare: Thord Janson. Mejl. Tel: 031-786 13 99.
Telefontid: Tisdagar: 14.00-16.00, torsdagar: 10.00-12.00
Besökstid: Alla dagar efter överenskommelse.
Obs! Besök måste förbokas per mejl.

Studievägledning avancerad nivå:

Studievägledare: Thord Janson. Mejl. Tel: 031-786 13 99.
Telefontid: Tisdagar: 14.00-16.00, torsdagar: 10.00-12.00
Besökstid: Alla dagar efter överenskommelse.
Obs! Besök måste förbokas per mejl.

Utbildningsledare:

För information om innehåll i specifika kurser på grundnivå och i specifika program på avancerad nivå kontakta respektive utbildningsledare.

Studierektor vid Inst för globala studier

Vid Institutionen för globala studier finns en studierektor som koordinerar och samordnar utbildningsverksamheten. Studierektor är också ansvarig för att hantera studentärenden.

Studierektor: Joakim Berndtsson Mejl.
 

 

Till sidans topp