Till startsida

MR-dagarna kommer till Göteborg!

12-13 NOVEMBER 2012, SVENSKA MÄSSAN.

En arena för samtal och debatt om mänskliga rättigheter.
Sedan starten för över tio år sedan har MR-dagarna vuxit sig allt större och utgör idag en av landets främsta arenor för samtal, debatt och kompetensutveckling med fokus på mänskliga rättigheter. Här möts praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Årets tema ifrågasätter vem som har rätt till rättigheter.

Institutionen för globala studier är en av arrangörerna.
Vi är naturligtvis extra glada över att arrangemanget i år kommer att äga rum här i Göteborg och hoppas att så många som möjligt får tillfälle att besöka denna tvådagarskonferens om mänskliga rättigheter.

Tema 2012:VEM HAR RÄTT TILL RÄTTIGHETER?

Mänskliga rättigheter är universella och gäller alla människor utan åtskillnad. Samtidigt ser möjligheterna att få sina rättigheter tillgodosedda väldigt olika ut för den enskilda människan – både inom och mellan stater. Har inte alla rätt till mänskliga rättigheter när det kommer till kritan? Vem bär ansvaret för detta?

2012 års Mänskliga Rättighetsdagar dyker ner i glappet mellan de universella rättigheterna vi har på pappret och hur rättigheterna förverkligas i praktiken. Det blir en diskussion om ojämlikhet i resurser, makt och förutsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Om rättvise- och rättighetsfrågor ur ett både globalt och lokalt perspektiv. Och om individens och civilsamhällets möjlighet att förändra och göra skillnad.

Vill du veta mer om MR-dagarna?

Besök MR-dagarnas hemsida.

Följ gärna MR-dagarna på Facebook, Twitter och Bambuser.

MR-dagarna på Facebook (nytt fönster)

MR-dagarna på Twitter (nytt fönster)

MR-dagarna på Bambuser (nytt fönster)

 

Arrangörerna

Av de tio organisationerna som gemensamt arrangerar MR-dagarna är sju stycken frivilligorganisationerna DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Svenska Röda Korset och tre stycken är de akademiska institutionerna Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet samt Teologiska högskolan Stockholm.

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta