Till startsida

Uppsamlingstentor sommaren 2012

Nyhet: 2012-06-15

Institutionen för globala studier erbjuder ett omtentatillfälle för samtliga kurser måndagen 27 augusti. Salstentor äger rum kl 9.00-13.00 i sal 514 (Aulan), Annedalseminariet. Inlämning av hemtentor sker samma dag klocka 12.00. Närmare information om hemtentor läggs ut på respektive aktivitet i Gul.
 

Anmälan skickas till studentexpeditionen (student@globalstudies.gu.se) senast måndag 20 augusti. Uppge namn, personnummer samt vilken tenta du vill skriva (kurs/delkurs).
 

Lycka till!
 

AV:

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta