Till startsida
Webbkarta

Studentnytt

 • Praktik vid Sveriges ambassad i Harare

  [2014-10-20] Ambassaden i Harare söker två praktikanter för vårterminen 2015, en till den politiska sektionen och en till biståndssektionen. Båda praktikanterna kommer att få delta i ambassadens olika verksamheter för att få insyn och kunskap om arbetet på en utlandsmyndighet.

 • Praktik vid Sveriges ambassad i Zagreb

  [2014-10-13] De huvudsakliga arbetsuppgifterna för praktikanten är att följa ambassadens dagliga arbete med tyngdpunkt på nyhetsbevakning, att bistå ambassadens tjänstemän i den löpande rapporteringen kring politiska och ekonomiska frågor samt främjande av svensk export och kultur. Därtill närvara vid externa evenemang och utveckla ambassadens arbete med offentlig diplomati.

 • Praktik på ambassaden i Hanoi

  [2014-10-08] Sveriges ambassad i Hanoi är en ambassad med ett 30-tal anställda varav 6 utsända. Varje termin tar ambassaden emot två praktikanter på sektionen för handel och politik. Sektionen för handel och politik: ansvarar för att analysera och rapportera om Vietnams politiska utveckling, samhällsreformer, utrikes- och säkerhetspolitik samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Vietnam. Vidare ansvarar sektionen för bevakning av Vietnams ekonomi och handelspolitik samt bedriva ett aktivt handelsfrämjande (tillsammans med Business Sweden). Sektionen är även ansvarig för Sverigeinformation i utlandet och kulturfrämjande. I samband med att Sverige och Vietnam under 2014 firar 45 år av diplomatiska relationer, kommer praktikanterna under 2014 att vara involverade i planering och genomförande av olika aktiviteter under firandet.

 • Ledigkungörelse: Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens stipendier

  [2014-10-03] Kungl och Hvitfeldska stiftelsen har anmodat Göteborgs universitet att anslå ett antal stipendier á 10 000 kr till ansökan lediga. Obs! Ansökningstiden är förlängd till den 16 oktober 2014.

 • Få hjälp med informationssökning på biblioteket!

  [2014-10-03] Du som är student eller anställd vid Göteborgs universitet kan boka tid för söksupport med en bibliotekarie. De hjälper dig med informationssökning i samband med uppsatsskrivning, projektarbete eller liknande. Börja gärna med att ställa dina frågor direkt i bibliotekets informationsdisk, där behöver du inte boka tid i förväg.

Arkiv/fler nyheter

Prenumerera på våra nyheter och evenemang

Prenumerera

på våra nyheter och evenemang

Studentservice

Studentservice

Expedition, studievägledning, vaktmästeri, IT

Till sidans topp