Till startsida
Webbkarta

Studentnytt

 • Praktik på Rättighetskommitténs kansli VT-15

  [2014-10-30] Praktikanten ska skriva en kunskapsöversikt om jämställdhet inom Västra Götalandsregionen, utifrån ett urval av artiklar i CEMR-deklarationen. Utöver detta ska praktikanten fungera som ett bollplank i kansliets allmänna FoU-arbete. Västra Götalandsregionen har idag en handlingsplan utifrån CEMR - deklarationen som ska revideras 2015. Praktikantens kunskapsöversikt ska ge en aktuell bild av jämställdhetsproblem inom organisationen och kommer att användas som underlag vid revideringen av handlingsplanen.

 • Praktik på Sveriges ambassad i London VT-15

  [2014-10-27] Ambassaden i London erbjuder universitets-­ och högskolestuderande möjlighet till praktik under högst en termin vid enheten för politik, ekonomi och handelsfrämjande, enheten för press, information och kultur samt försvarsavdelningen.

 • Praktik vid Sveriges ambassad i Harare

  [2014-10-20] Ambassaden i Harare söker två praktikanter för vårterminen 2015, en till den politiska sektionen och en till biståndssektionen. Båda praktikanterna kommer att få delta i ambassadens olika verksamheter för att få insyn och kunskap om arbetet på en utlandsmyndighet.

 • Praktik vid Sveriges ambassad i Zagreb

  [2014-10-13] De huvudsakliga arbetsuppgifterna för praktikanten är att följa ambassadens dagliga arbete med tyngdpunkt på nyhetsbevakning, att bistå ambassadens tjänstemän i den löpande rapporteringen kring politiska och ekonomiska frågor samt främjande av svensk export och kultur. Därtill närvara vid externa evenemang och utveckla ambassadens arbete med offentlig diplomati.

 • Praktik på ambassaden i Hanoi

  [2014-10-08] Sveriges ambassad i Hanoi är en ambassad med ett 30-tal anställda varav 6 utsända. Varje termin tar ambassaden emot två praktikanter på sektionen för handel och politik. Sektionen för handel och politik: ansvarar för att analysera och rapportera om Vietnams politiska utveckling, samhällsreformer, utrikes- och säkerhetspolitik samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Vietnam. Vidare ansvarar sektionen för bevakning av Vietnams ekonomi och handelspolitik samt bedriva ett aktivt handelsfrämjande (tillsammans med Business Sweden). Sektionen är även ansvarig för Sverigeinformation i utlandet och kulturfrämjande. I samband med att Sverige och Vietnam under 2014 firar 45 år av diplomatiska relationer, kommer praktikanterna under 2014 att vara involverade i planering och genomförande av olika aktiviteter under firandet.

Arkiv/fler nyheter

Prenumerera på våra nyheter och evenemang

Prenumerera

på våra nyheter och evenemang

Studentservice

Studentservice

Expedition, studievägledning, vaktmästeri, IT

Till sidans topp