Till startsida

Studentnytt

 • UD:s Europakorrespondentenhet söker två praktikanter vt 2015

  [2014-09-29] Europakorrespondentenheten ansvarar för samordningen av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) inom UD. Som en del av denna uppgift förbereder och deltar enheten i EU:s utrikesministermöten (FAC, Gymnich). Därutöver samordnar EUKORR UD:s områden vid Allmänna rådets möten (GAC), samt UD:s områden vid Europeiska rådets möten (ER). Vidare ansvarar enheten för instruktionsgivning till Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), RELEX samt COREPER. Arbetet vid enheten ger en mycket god insikt i EU:s breda utrikespolitik, såväl som arbetet inom UD och RK i frågor som rör GUSP. Därtill en mycket god kunskap i hur EU institutionerna fungerar i praktiken (från arbetsgrupper till regeringschefsnivå). Enhetens arbete bedrivs i nära samråd med departementsledningen.

 • Ledigkungörelse: Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens stipendier

  [2014-09-22] Kungl och Hvitfeldska stiftelsen har anmodat Göteborgs universitet att anslå ett antal stipendier á 10 000 kr till ansökan lediga.

 • Praktik vid Sveriges generalkonsulat i Shanghai - våren 2015

  [2014-09-19] Generalkonsulatet i Shanghai söker nu en praktikant för vårterminen 2015. Praktikanten kommer att integreras i generalkonsulatets dagliga arbete, men kommer framförallt att arbeta med olika former av Sverigefrämjande. I praktiken ingår bl.a. att skriva rapporter och inhämta fakta, medverka i planeringen och genomförandet av främjandeprojekt samt arrangera och delta i seminarier och liknande.

 • Praktik vid enheten för Asien och Oceanien på UD vårterminen 2015

  [2014-09-17] Praktikperiod en börjar omkring den 13 januari 2015 och pågår i 20 veckor. Exakt praktikperiod avtalas mellan praktikanten och UD-ASO. Sista ansökningsdag 11 oktober.

 • Högskolepraktik vid Statsrådsberednings kansli för samordning av EU-frågor - sektionerna för EU-samordning & Policy

  [2014-09-17] EU-kansliet erbjuder tre praktikplatser under våren 2015. Praktiken ger dig erfarenhet och förståelse för hur arbetet i Regeringskansliet och i EU:s institutioner fungerar. Två av praktikplatserna har fokus på aktiv medverkan i olika EU-processer. Den tredje praktikplatsen är inriktad på EU-rättsliga frågor.

Arkiv/fler nyheter

Prenumerera på våra nyheter och evenemang

Prenumerera

på våra nyheter och evenemang

Studentservice

Studentservice

Expedition, studievägledning, vaktmästeri, IT

Till sidans topp

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta