Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • "Medverkan i MR-dagarna är Vision 2020 omsatt i handling"

  [2014-10-27] Mänskliga rättighetsdagarna är en möjlighet att sprida uttalat samhällsrelevant forskning, nå nya grupper av studenter och knyta viktiga kontakter med aktörer utanför akademin. - GU:s medverkan i arrangemanget är ett exempel på hur Vision 2020 kan omsättas i konkret handling,säger MR-forskaren Magdalena Zeijlon.

 • Tre forskningsprojekt får anslag från Riksbankens jubileumsfond

  [2014-10-17] Tre projekt vid Institutionen för globala studier har beviljats anslag från Riksbankens jubileumsfond. Projekten fokuserar frågor om sexuellt våld, migration och korruption samt rättviseskipande efter massvåld.

 • "Jag tror att vi har potential att locka hit några av världens bästa studenter"

  [2014-09-29] GU:s nya forskarutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier kan, om den utvecklas väl, mycket väl locka några av världens bästa studenter. Det menar den nyblivna professorn Andrea Nightingale. Som GU:s första professor i ämnet ser hon fram emot att bygga en forskningsmiljö i den absoluta framkanten, men avslöjar även några av sina största akademiska rädslor och akademiska förebilder.

 • Studie ska undersöka hur spelberoende kan förebyggas inom finanssektorn

  [2014-09-09] Hur kan man förhindra att personer som arbetar i finanssektorn fastnar i spelberoende? Socialantropologen Per Binde ska gräva djupare i ett tidigare dåligt utforskat problem, som omgärdas av skam och katastrofala konsekvenser för såväl arbetsgivare som individ.

 • Best practice-lösningar kan leda till kaos i megastäders trafikvardag

  [2014-09-03] Forskningen om människors rörlighet och transporter i megastäder behöver ta avstamp i lokala förhållanden. En åtgärd som framgångsrikt löser transportproblem i en stad, kan skapa totalt kaos i en annan. Det säger Marie Thynell, som i boken Access and Mobility in Cities summerat tio års forskning om hållbara transporter.

 • Det europeiska landskapet i fokus på konferens

  [2014-09-01] Vad är ett landskap? Det internationella forskarnätverket ¿The Permanent European Conference on the Study of the Rural Landscape¿ (PECSRL) ordnar en konferens där syftet är att belysa och relatera till dagens miljöutmaningar genom olika synsätt på europeiskt landskap.

 • Fredrik Söderbaum ny professor i freds- och utvecklingsforskning

  [2014-06-26] ¿ Den utökade forskningstiden är välkommen, säger Fredrik efter sex år som proprefekt på globala studier. På agendan står EU som global aktör, regionalism och att formulera ett nytt forskningsprojekt om bistånd. ¿ Mina roligaste och bästa forskningsresultat ligger framför mig, dessutom gynnas ämnet av den tvärvetenskapliga miljön.

 • Bent Jörgensen tilldelas pris för pedagogiskt engegemang

  [2014-06-19] Bent Jörgensen, lektor vid institutionen för globala studier, har tilldelats Göta studentkårs pedagogiska pris.

 • Fem frågor till Lennart Wohlgemuth...

  [2014-06-09] Lennart Wohlgemuth, lärare och tidigare gästprofessor vid institutionen för globala studier, deltar denna vecka som en av få inbjudna utomafrikanska personer vid en vetenskaplig konferens om den afrikanska samhällsvetenskapen framtid.

 • GU-forskare får världens första professur i fredligt motstånd

  [2014-06-03] Stellan Vinthagen, lektor vid institutionen för globala studier, tillträder i juli världens första professur i ickevåld och civilt motstånd, belägen vid University of Massachusetts Amherst, USA. - Det är första gången som min tid i fängelse betraktats som en merit i akademiska sammanhang, säger han.

Arkiv/fler nyheter

Prenumerera på våra nyheter och evenemang

Prenumerera

på våra nyheter och evenemang

Till sidans topp